Ομάδα επιστημόνων μελέτησε τα συχνά συναντόμενα στον Γαλαξία μας μικρά και σχετικά κρύα άστρα – τους λεγόμενους κόκκινους νάνους.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν, πως γύρω από περίπου 40% παρόμοιων άστρων στην περιοχή που ανήκει στην κατοικήσιμη ζώνη, περιστρέφονται πλανήτες οι οποίοι έχουν δομή παρόμοια της Γης. Λαμβάνοντας υπόψη πως Στον Γαλαξία μας υπάρχουν περίπου 160 δισ. κόκκινοι νάνοι, ο αριθμός των κατοικούμενων πλανητών μπορεί να είναι τεράστιος.