Από το 1947 εως το1961 ο Μεϊσονιέ εργαζόταν στη γαλλική Αλγερία ως βασικός εκτελεστής των αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις και σε αυτό το διάστημα εκτέλεσε περισσότερους από 200 ανθρώπους.

Ο Μεϊσονιέ έγινε δήμιος λόγω κληρονομικότητας. Το επάγγελμα αυτό περνούσε στην οικογένεια του από γενιά σε γενιά. Στη δημοπρασία πωλούνται περίπου 350 αντικείμενα από τη συλλογή του γάλλου, ανάμεσα στα οποία μια ανακατασκευασμένη γκιλοτίνα, σκοινιά για κρεμάλα, αλυσίδες  και εργαλεία βασανισμού.