Βασική αιτία της άρνησης είναι το υψηλό κόστος και το γεγονός ότι η Βουλγαρία δεν κατόρθωσε να προσελκύσει για να συμμετάσχουν στο σχέδιο επενδυτές από τη Δυτική Ευρώπη. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Βουλγαρίας η κατασκευή του ατομικού ηλεκτρικού σταθμού θα έφτανε τα 6,7 δις ευρώ. «Την ίδια στιγμή λαμβάνουμε υπ’ όψη μας και την επικινδυνότητα της πυρηνικής ενέργειας.

Εάν συμβεί σεισμός με επιπτώσεις παρόμοιες, όπως εκείνες τις οποίες αντιμετώπισε η Ιαπωνία τον περασμένο χρόνο, η Βουλγαρία απλώς θα εξαφανιστεί από προσώπου γης», είπε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ.Ο Μπορίσοφ επίσης δήλωσε πως η Βουλγαρία θα αγοράσει τον προοριζόμενο γι’ αυτήν πρώτο αντιδραστήρα, που έχει κατασκευαστεί ήδη από τη Ρωσία στο πλαίσιο του σχεδίου.