Εκτός αυτού, η συσκευή ανακάλυψε μέσα στον αντιδραστήρα πολύ λιγότερο βαρύ νερό, από αυτό που ανέμεναν οι εμπειρογνώμονες της εταιρίας Terso, η οποία διευθύνει το σταθμό.