Η ειδική Επιτροπή της κυβέρνησης επιβεβαίωσε την εγγραφή σε ειδικό κατάλογο δύο χιλιάδων ιστοσελίδων με ερωτικό και πορνογραφικό περιεχόμενο, που ταυτόχρονα παρουσιάζουν τα επίσημα λογότυπα των τουριστικών εταιρειών. Εξάλλου, σύμφωνα με αξιωματούχους, ένα μεγάλο μέρος των αμφισβητούμενων υλικών έχει ήδη αφαιρεθεί μετά την προειδοποίηση προς τους διαχειριστές των διαδικτυακών πόρων.