Ανάμεσα στα βασικά θέματα της Συνόδου θα είναι η παγκόσμια οικονομία, τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης και η διευθέτηση της κατάστασης γύρω από τη Συρία και το Ιράν.