Σε αυτό αναφέρεται ως βασικός στόχος της μεταβατικής περιόδου η οικοδόμηση στη Συρία μιας σύγχρονης κοινωνίας πολιτών, παρ’ όλα αυτά οι Κούρδοι και μια σειρά άλλων φιλελεύθερων θεωρούν τη συγκεκριμένη διατύπωση ασαφή και επιμένουν ώστε στο κείμενο να είναι απολύτως καθορισμένος ο κοσμικός χαρακτήρας του μελλοντικού δημοκρατικού κράτους και να εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των Κούρδων της Συρίας για αυτονομία.