0Παρ’ όλ’ αυτά οι χώρες της Δύσης, κατά τα λεγόμενα του Αχμαντινετζάντ, «ψευδώς κρύβονται πίσω από συνθήματα υπεράσπισης της ελευθερίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αν και δεν ασχολούνται καθόλου με εκείνα τα κράτη που δεν διαθέτουν πετρέλαιο και άλλες φυσικούς πόρους».