Σύμφωνα με ανακοίνωση της κινεζικής κυβέρνησης, κάθε χώρα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα με σοβαρότητα, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη διατήρηση της παγκόσμιας σταθερότητας.