Αυτή τη στιγμή το καταδιωκτκό φορτώνει πολεμοφόδια. Έπειτα, μετά τον εφοδιασμό του με καύσιμα, θα αρχίσει η διαδικασία για την έξοδο του στη θάλασσα.