Κατεβάστε ηχητικό αρχείο - Download

Για τις εργασίες αυτής της Διάσκεψης διηγήθηκε στον ανταποκριτή του ΡΣ "Η Φωνή της Ρωσίας" ο βοηθός του κυβερνήτη της περιοχής Καλούγκα Μαξίμ Ακίμοφ.

- Διοργανωτής αυτής της Διάσκεψης έγινε η διοίκηση της περιοχής Καλούγκα. Εξάλλου, η τόσο μεγάλη εκδήλωση διοργανώθηκε για πρώτη φορά στη Ρωσία Στις εργασίες της Διάσκεψης πήραν μέρος μεγάλοι ξένοι επενδυτές, που εργάζονται ήδη στη Ρωσία, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης, καθώς επίσης και εταιρειών γνωμάτευσης.

Η περιοχή Καλούγκα είναι μία από τις πρωτοπόρες ρωσικές περιοχές σε ό,τι αφορά την προσέλκυση των επενδύσεων. Πέρυσι έχουμε προσελκύσει το 8% όλων των άμεσων ξένων επενδύσεων στη Ρωσία και αυτό παρόλο που ο πληθυσμός της περιοχής Καλούγκα αποτελεί όλο κιόλο το 1% του πληθυσμού όλης της χώρας.

Η διοίκηση της πόλης κάνει το παν για τη δημιουργία άνετων και ασφαλών συνθηκών εργασίας για τους ξένους επενδυτές στην Καλούγκα. Εξασφαλίζουμε όλες τις μηχανολογικές υποδομές πριν την κατασκευή του κάθε εργοστασίου. Κάνουμε βολικές όλες τις εισόδους στις επιχειρήσεις τόσο μέσω των σιδηροδρομικών γραμμών, όσο και μέσω των αυτοκινητοδρόμων. Καταρτίζουμε στελέχη για τις μελλοντικές επιοχειρήσεις. Να, ένα παράδειγμα. Πολύ πριν από την έναρξη λειτουργείας στην Καλούγκα  των επιχειρήσεων των εταιρειών Volvo, Peugeot Citroen, Skoda και Mitsubishi στην πόλη μας, στο υποκατάστημα του μοσχοβίτικου Ινστιτούτου Οδικών Συγκοινωνιών (MADI) είχαν εκπαιδευτεί  πάνω από 6.000 ειδικοί. Γενικά, τα τελευταία χρόνια στην Καλούγκα σε 42 νέες επιχειρήσεις έχουν δημιουργηθεί πάνω από 12 χιλιάδες εργατικές θέσεις για την νεολαία της περιοχής.

Το περασμένο έτος ήταν πολύ επιτυχές για πολλές επιχειρήσεις. Αυξάνεται η παραγωγή στο εργοστάσιο Volvo. Για τα μεγαλα φορτηγά- κλούβες Volvo έχει σηματιστεί ήδη μεγάλη σειρά. Εννοείται ότι η τόσο μεγάλη ζήτηση δείχνει με τη σειρά της την ανοδική ανάπτυξη της ρωσικής οικονομίας τόσο στις οικοδομές, όσο και στη βιομηχανία. Αν προηγουμένως τα εξαρτήματα για τα αυτοκίνητα Volvo εισάγονταν στη χώρα μας, σήμερα όμως συζητούμε με τους Σουηδούς εταίρους μας το θέμα της κατασκευής τους επί τόπου, δηλαδή στην Καλούγκα. Είτε ας πάρουμε  τη Δανία, που φημίζεται για τα φαρμακευτικά της προϊόντα. Στην περιοχή μας κατασκευάζεται ένα εργοστάσιο της δανικής εταιρείας Novo Nordisk, το οποίο θα παράγει την φημισμένη παιδική ινσουλίνη. Θα έχουμε  επίσης και ένα μεγάλο εργοστάσιο κατασκευής των γνωστών φινλανδικών ξύλινων δαπέδων (παρκέ). Η φινλανδική εταιρεία Ruuki αγόρασε από μία ρωσική εταιρεία εργοστάσιο κατασκευής μεταλλικών δομικών κατασκευών, και αμέσως διπλασίασε την παραγωγή τους.  Η σουηδική «Bong» κατασκευάζει στην Καλούγκα ταχυδρομικούς φακέλους και πακέτα για δέματα. Με άλλα λόγια έχουμε πολλά και διάφορα ως προς τις διαστάσεις και τη σημασία τους σχέδια.

Δημιουργούμε άνετο περιβάλλον τόσο για την παραγωγική διαδικασία όλων των ξένων εταιρειών, όσο και για μία άνετη ζωή των ειδικών τους.  Στην Καλούγκα, π.χ. βρίσκεται η δεύτερη (μετά τη Μόσχα) ως  προς την αριθμητική της δύναμη γαλλική διασπορά στη Ρωσία. Έχουμε οικοδομήσει για 80 γαλλόπουλα ειδικό γαλλόφωνο νηπιαγωγείο  και για τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας  η διδασκαλία σε ένα σχολείο γίνεται στα γαλλικά. Για τους γονείς τους λειτουργεί ειδική Λέσχη γαλλικού πολιτισμού».- παρατήρησε συμπεραίνοντας ο βοηθός του κυβερνήτη της περιοχής Καλούγκα Μαξίμ Ακίμοφ.