Οι αρχές της Σερβίας όρισαν την 6η Μαϊου για τη διεξαγωγή βουλευτικών και τοπικών εκλογών σε όλη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένης και της επαρχίας του Κοσόβου. Όμως στο έδαφος του Κοσόβου οι σερβικές αρχές έχουν επιρροή, στην ουσία, μόνο στις περιοχές πυκνής  διαμονής σέρβων, όπου και υπολογίζεται να οργανωθεί η ψηφοφορία. Η σερβική κοινότητα στο Κόσοβο αριθμεί περίπου 130 χιλιάδες ανθρώπους.