Στη χώρα αναμένεται ανεπάρκεια καυσίμου στα πρατήρια και διακοπές στην προμήθεια ειδών διατροφής στα καταστήματα και στη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.