Η διαστημική συσκευή είχε εκτοξευτεί στις 26 Μαρτίου του 1969. Ήταν ο πρώτος δορυφόρος, ο οποίος μετέδιδε στη Γη στοιχεία για την κατάσταση της Αρμενίας και φωτογραφίες στο ορατό και το υπέρυθρο μέρος του φάσματος.