Είναι πεπεισμένος πως αυτή η διακρατική ένωση μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αναμόρφωση του συστήματος διοίκησης στον κόσμο. Ο διπλωμάτης υπογράμμισε πως η ομάδα των ΒRICS δεν αποτελεί στρατιωτική, πολιτική ή ιδεολογική συμμαχία, η οποία  έχει σκοπό να έρθει σε αντιπαράθεση με κάποιους.

Σκοπός της είναι η διαμόρφωση ενός πολυπολικού  συστήματος διεθνών σχέσεων και η ανάπτυξη του επιπέδου οικονομικής συνεργασίας.