Το μέγεθος της παραγγελίας και η χώρα που το έχει αγοράσει δεν διευκρινίζονται. Η παράδοση των αερόστατων στον αγοραστή θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2012.Με την παραγωγή των συστημάτων κατασκόπευσης με προσαρτημένα αερόστατα «Ιρκούτ-1Α» ασχολείται η εταιρία «Ιρκούτ».

Τα συστήματα αυτά προορίζονται για την εκπλήρωση αποστολών παρακολούθησης και κατασκοπίας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συστηματική παρατήρηση περιοχών εκτάκτου ανάγκης, είτε για τον έλεγχο της οδικής κίνησης.