«Η Συμφωνία δίνει το δικαίωμα στα κράτη, που συμμετέχουν να πραγματοποιούν πτήσεις το ένα στον εναέριο χώρο του άλλου για την παρακολούθηση της πολεμικής δραστηριότητας, μειώνοντας μ’ αυτό τον τρόπο τα επίπεδα έντασης μεταξύ των κρατών», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης της υπηρεσίας Τύπου και Πληροφοριών του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας.

Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της Συμφωνίας σε σχέση με άλλες που αφορούν τον έλεγχο των εξοπλισμών βρίσκεται στο ότι αυτή η δραστηριότητα δεν παραβιάζει το πρόγραμμα της πολεμικής προετοιμασίας και της καθημερινής ζωής των στρατευμάτων. Στη Συμφωνία συμμετέχουν 34 κράτη, μέλη του ΟΑΣΕ.