Ο διαστημικός δορυφόρος Intelsat-22, βάρους 6,4 τόνων κατασκευάστηκε από την εταιρεία Boeing Space and Intelligence Systems με παραγγελία του διεθνούς διαχειριστή τηλεπικοινωνίας Intelsat Corp. Ο δορυφόρος θα χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση της τηλεπικοινωνίας μεταξύ των χρηστών της Αφρικής, της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Μέσης Ανατολής, με τη δυνατότητα  αποκατάστασης επικοινωνίας με την Ευρώπη.