Η μεγαλύτερη στη χώρα ενεργειακή εταιρεία TEPCO διέκοψε τον υποχρεωτικό τεχνικό ελέγχο της έκτης ενεργειακής μονάδας του ΑΗΣ, Kashiwazaki-Kariwa. Αυτός ο μεγαλύτερος στον κόσμο ατομικός Σταθμός τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεrια το κεντρικό τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Τόκιο.

Σήμερα στην Ιαπωνία εξακολουθεί να λειτουργεί μόνο ένας πυρηνικός αντιδραστήρας - η τρίτη ενεργειακή μονάδα του ΑΗΣ Tomari στο νησί Χοκάιντο. Ο αντιδραστήρας αυτός θα αποκινητοποιηθεί επίσης με σκοπό τον προγραμματισμένο έλεγχο από τις αρχές Μαΐου. Έτσι, λοιπόν, μέσα σε ένα μήνα στη χώρα δεν θα υπάρχει κανένας εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής.