Κατά το παρόν, ο ΑΗΣ «Μπουσέρ» έχει φτάσει στα 75% της ισχύς του βάσει του σχεδίου, η λειτουργία του σε πλήρη ισχύ (1 χιλ. ΜΒτ) αναμένεται τον Μάιο αυτού του έτους.

Η τελετή έναρξης της λειτουργίας του ΑΗΣ της Μπουσέρ πραγματοποιήθηκε πέρσι στις 12 Σεπτεμβρίου. Η Ρωσία πραγματοποιεί την εγγυητική συντήρηση του ΑΗΣ κατά την διάρκεια ενός έτους από την στιγμή της λειτουργίας του σε πλήρη ισχύ.