0Ο σκηνοθέτης σχεδιάζει να κατέλθει στην Άβυσσο του Τσάλεντζερ (το βαθύτερο σημείο της Τάφρου των Μαριανών) με το μονοθέσιο βαθυσκάφος Deepsea Challenger, το οποίο με δική του ειδική παραγγελία σχεδίασαν και κατασκεύασαν στην Αυστραλία.Το υποβρύχιο σκάφος έχει ασυνήθιστο σχήμα, η προτεταμένη πλευρά του είναι η κάθετη. Σύμφωνα με την ιδέα των κατασκευαστών του, αυτού του είδους το σχήμα πρέπει να διευκολύνει την κατάδυση. Η μεγάλη ποικιλία προβολέων, με τους οποίους είναι εξοπλισμένο το βαθυσκάφος, πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή φωτισμό για τις λήψεις. Υπολογίζεται ότι για επιστημονικούς σκοπούς το σκάφος θα συλλέξει από την Άβυσσο Τσάλεντζερ δείγματα ιζηματογενών ειδών, ύδατος, αλλά και θα «ψαρέψει» κάποιου είδους ζωντανούς οργανισμούς.