Αυτό το διάστημα η εταιρία «Σουχόι» διεξάγει συνομιλίες με ξένους πελάτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον ανεφοδιασμό της Πολεμικής αεροπορίας τους. Τα αεροπλάνα  Su -35 σχεδιάζεται να προωθηθούν σε χώρες της ΝΑ Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Νότιας Αμερικής.

Το κλείσιμο νέων συμβολαίων θα επιστρέψει στη Ρωσία να διατηρήσει το υψηλό ανταγωνιστικό της επίπεδο στη διεθνή αγορά καταδιωκτικών αεροπλάνων, μέχρι την  εμφάνιση  του καταδιωκτικού πέμπτης γενιάς κατά την περίοδο 2016-2025.