Όπως σημειώνεται στο υπόμνημα, το σεμινάριο θα διεξαχθεί εξ αιτίας των προσπαθειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας να βοηθήσει τα κράτη, που ξεκινούν να χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς.