0Το αποτέλεσμα θα είναι να διευρυνθούν σημαντικά οι θαλάσσιες μεταφορές εντός της αρκτικής ζώνης, καθώς και η διαρκτική ναυσιπλοΐα. Θα ανοίξει η πρόσβαση σε φυσικούς πόρους, πολλοί από τους οποίους είναι ήδη γνωστοί, αλλά ακόμη μεγαλύτερο αριθμός τους απομένει να ανακαλυφθεί. Κατά τις εκτιμήσεις του CAN κατά τα επόμενα 2-3 χρόνια οι ρυθμοί αποκάλυψης των φυσικών πόρων θα αυξηθούν σημαντικά.Για τις αρνητικές συνέπειες της τήξης των αρκτικών πάγων γίνεται σύντομη αναφορά. Ένα από τα πιο βασικά αρνητικά συμπεράσματα το CNA ονομάζει την εξαφάνιση των πηγών τροφής και κατοικίας για τους αυτόχθονες λαούς της περιοχής.