0Μιλώντας στη Μόσχα την Παρασκευή στο συνέδριο «Ευρω-ατλαντική κοινότητα ασφαλείας: μύθος ή πραγματικότητα», είπε, ότι κανένας μέχρι στιγμής δεν έχει εξηγήσει στη Ρωσία, γιατί πρέπει να πιστέψει στα λόγια ότι η ευρωπαϊκή αντιπυραυλική άμυνα δεν στρέφεται εναντίον της.


0 Σημείωσε μάλιστα ότι η Ρωσία και το ΝΑΤΟ πρέπει να απαλλαγούν από την αμοιβαία δυσπιστία και απ’ όλα όσα εμποδίζουν μια ολοκληρωμένη εταιρική σχέση.


0 «Έφτασε ο καιρός για προσέγγιση των θέσεων και λήψη κοινών αποφάσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο σταθερού και δίκαιου συστήματος παγκόσμιας τάξης», είπε ο πρόεδρος.