Οι αρχιπραξικοπηματίες, που ίδρυσαν την Εθνική Επιτροπή Αποκατάστασης της δημοκρατίας και Αναγέννησης του κράτους, καταδίκασαν τα πογκρόμ, αλλά δεν είναι ακόμη σε θέση να χαλιναγωγήσουν  τους ανεξέλεγκτους στρατιώτες.