Όπως προκύπτει από την Ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους που ιδρύθηκε  από τους στρατιωτικούς στασιαστές οι οποίοι έχουν καταλάβει την εξουσία, «τέθηκε τέρμα στην ανίκανη  διακυβέρνηση του προέδρου Αμαντού Τουμανί Τουρέ (Amadou Toumani Touré) και όλη η εξουσία θα παραδοθεί στην νεοεκλεγμένη κυβέρνηση." Στις πόλεις του Μάλι από σήμερα επιβάλλονται περιορισμοί στις ώρες κυκλοφορίας.