Οι αντάρτες συνέλαβαν μερικά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου του Μαλί. Προς το παρόν είναι άγνωστο που βρίσκεται ο ίδιος ο Πρόεδρος. Πληροφορίες για θύματα δεν υπάρχουν.