Το νέο χρηματοπιστωτικό εργαλείο θα απλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό το εμπόριο ρωσικών σιτηρών στις διεθνείς αγορές. Οι προθεσμιακές συναλλαγές ή πώληση των προϊόντων πάνω στη βάση μιάς τυποποιημένης σύμβασης θα προσδιορίσουν την τιμή-στόχο για τους εξαγωγείς και για τους αγοραστές και θα συντελέσουν με αυτό τον τρόπο στη μείωση των ρίσκων,- είπε στο ΡΣ "Η Φωνή της Ρωσίας" ο αντιπρόεδρος της Ρωσικής Ένωσης Σιτηρών Αλέξάντρ Κόρμπουτ.

- Σε συνθήκες τέτοιου εμπορίου έχουν προσδιοριστεί όλοι οι δείκτες και πωλείται πολύ συγκεκριμένο προϊόν με ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτά τα προθεσμιακά συμβόλαια είναι τυποποιημένα και προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του Χρηματιστηρίου του Σικάγο. Επιτρέπουν την ασφάλιση των ρίσκων, διότι είναι ένα διαφανές σύστημα. Υπάρχουν σαφείς και ακριβείς κατευθυντήριοι δείκτες για το τι θα συμβεί με τις τιμές σε διάφορες περιόδους. Το γεγονός αυτό θα βελτιώσει την επενδυτική ελκτικότητα της ρωσικής αγοράς σιτηρών. Μάλιστα, οι παγκόσμιοι παίκτες θα μπορούν από τώρα να εργάζονται στο οικείο για αυτούς τυποποιημένο περιβάλλον.

Σύμφωνα με την ισχύουσα ταξινόμηση, με την ορολογία «σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας» δεν εννοείται μόνο το ρωσικό σιτάρι από τις νότιες περιοχές, αλλά και τα σιτηρά από την Ουκρανία και το Καζακστάν. Το ολικό ποσοστό των τρειών χωρών στην παγκόσμια αγορά δημητριακών ξεπερνά το 25%. Οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν την αύξηση αυτού του δείκτη. Το ενδιαφέρον των μεγάλων παικτών του κόσμου για αυτό τον τομέα είναι πολύ κατανπητό,- θεωρεί ο εμπειρογνώμονας Αντρέι Σιζόφ.

-Είναι δύσκολο να αγνοηθεί η αγορά σταριού της Μαύρης Θάλασσας, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας οι εξαγωγές σιτηρών από την περιοχή από μερικά εκατομμύρια τονους αυξήθηκε κυριολεκτικά κατά μία τάξη. Σήμερα, που η παγκόσμια αγορά σίτου είναι στάσιμη, είναι πολύ ρεαλιστικό να αναμένεται ότι το ποσοστό ακριβώς της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας θα εξακολουθεί να αυξάνεται. Συνεπώς, γιατί να μην ασχοληθούν με τόσο ενδιαφέρουσα αγορά. Το ερώτημα ήταν μόνο το ποιός πρώτος θα θέσει σε κίνηση το εμπόριο- το Σικάγο ή τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια; Όπως βλέπουμε πιο τυχερό αποδείχτηκε το Σικάγο.

Το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Σικάγο (CME) αποτελεί μέρος του ομίλου CME Group, αυτού του σημαντικότερου και με κύρος παίκτη στο εμπόρειο αγροτικών προϊόντων. Οι εκπρόσωποι του CME Group έχουν ήδη ανακοινώσει ότι προτίθενται να αρχίσουν να διαπραγματεύονται προθεσμιακά συμβόλαια για το σιτάρι της Μαύρης Θάλασσας μέσα στους πλησιέτερους μήνες. Αυτό σημαίνει ότι θα τεθεί σε δημοπρασία η ρωσική σοδειά σιτηρών του 2012. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων, μόνο το πρώτο εξάμηνο του έτους μπορούν να προταθούν για εξαγωγή 27 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών.

Πωλίνα Τσερνίτσα