0«Είμαι έτοιμος σοβαρά να εκπονήσω το σοσιαλ-δημοκρατικό πρόγραμμα και καλώ εκείνους, που συμμερίζονται τις σοσιαλ-δημοκρατικές απόψεις να καταθέσουν τις προτάσεις τους, να γράφουν στο Ίδρυμά μου μια επιστολή», είπε, προσθέτοντας την ίδια στιγμή ο ίδιος ότι δεν σκοπεύει να τεθεί επικεφαλής του κόμματος.