0«Το όριο παραμονής της βάσης στο Καντ στο έδαφός μας και των υπολοίπων βάσεων αυτομάτως παρατάθηκε την περασμένη χρονιά», είπε ο πρόεδρος.Επίσης εξήγησε ότι η συμφωνία για τις ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις αυτομάτως παρατάθηκε ως το 2017 και μπορεί να πάψει να ισχύει μόνο με την αποστολή έγγραφης προειδοποίησης τον Ιανουάριο του 2016. Η συμφωνία για την αεροπορική βάση στο Καντ παρατάθηκε ως το 2020.