Εάν η κυβέρνηση συμφωνήσει, τότε μέχρι το τέλος του έτους οι τιμές θα ανέβουν μέχρι τα $137 για τα χίλια κυβικά μέτρα, και η αποτελεσματική αύξηση της τιμής θα αποτελέσει 17%, αντισταθμίζοντας την αύξηση του φόρου 0εξόρυξης ορυκτών από το Ιανουάριο του 2012, μεταφέροντας τις δαπάνες στους καταναλωτές.