Το ρομπότ-ανδροειδές θα είναι σε θέση για παράδειγμα να ερευνά την εξωτερική επιφάνεια των διαστημικών σκαφών με σκοπό να ανακαλύψει ρωγμές, είτε να ρυθμίσει κάποιον εξοπλισμό. Είναι ικανό να εργάζεται τόσο εντός του σκάφους, όσο και στο ανοιχτό Διάστημα.Το ανδροειδές θα μπορούν να το διευθύνουν τόσο οι κοσμοναύτες, όσο και χειριστής από τη Γη. Είναι αρκετό να φορέσει ένα γιλέκο και γάντια, που είναι εφοδιασμένα με αισθητήρες. 

Με τη βοήθεια των γαντιών το SAR-400 όχι μόνο θα επαναλάβει όλες τις κινήσεις, αλλά και θα διαβιβάσει στον άνθρωπο εικόνα και ήχο, ακόμη και αισθήσεις της αφής του.