Οι βουλευτές υποσχέθηκαν να διανείμουν την έκθεση αυτή στα Κοινοβούλια όλων των χωρών. Το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας έλαβε τη σχετική απόφαση βασισμένο στα συμπεράσματα της έκθεσης της προσωρινής ανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση των συνθηκών της υπογραφής των συμφωνιών για το φυσικό μεταξύ της «Ναφτογκάζ Ουκρανίας» και της «Γκαζπρόμ» το 2009.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ίνα Μπογκοσλόφσκαγια, παρουσιάζοντας την Τρίτη την έκθεση, δήλωσε ότι τα μέλη της διαπίστωσαν επίσης γεγονότα προσωπικού ενδιαφέροντος της Τιμοσένκο κατά την υπογραφή των «συμβολαίων φυσικού αερίου» με τη Ρωσική Ομοσπονδία.