Ο Ζουμπκόβ πληροφόρησε, πως φέτος στην χώρα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες, ώστε να μην επιβάλλονται οι οποιοιδήποτε περιορισμοί στις εξαγωγές σιτηρών, οι οποίοι εφαρμόστηκαν το 2010 λόγο της μεγάλης ξηρασίας στην Κεντρική Ρωσία.

Φέτος οι εξαγωγές σιτηρών μπορεί να ανέρθουν στα 27 εκατ. τόνους. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός τόνισε, πως οι τιμές παγκοσμίως έχουν αυξηθεί αρκετά, και αυτό το γεγονός θα επιδράσει θετικά στα εισοδήματα των τοπικών αγροτικών παραγωγών.