Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, στα πλαίσια της συνόδου, ο Γιανουκόβιτς προγραμματίζει να πραγματοποιήσει μια σειρά από συναντήσεις με τους ηγέτες των κρατών-μελών της Κοινότητας και να συζητήσει τα πιο επίκαιρα θέματα της συνεργασίας. Οι ειδικοί πιστεύουν, πως ο κύριος στόχος της επίσκεψης είναι η οικοδόμηση των σχέσεων με την νέα ρωσική ηγεσία, διότι τα προβλήματα αυξάνονται. Εκτός του καθιερωμένου ζητήματος περί του φυσικού αερίου, έχουν εμφανιστεί και καινούρια – ο πόλεμος των τυριών, ο αναμενόμενος πόλεμος της ζάχαρης, υπάρχουν δυσκολίες στην ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ της Ουκρανίας και των χωρών της Τελωνειακής Ένωσης (ΤΕ).

Σύμφωνα με τους ρώσους εμπειρογνώμονες, το οικονομικό αποτέλεσμα από την ένταξη της Ουκρανίας στην ΤΕ και την συμμετοχή της στο Ενιαίο Οικονομικό χώρο στα πλαίσια της EurAsEC, μπορεί να ανέρθει στα 6-10 δισ. δολάρια ετησίως. Όμως το Κίεβο δήλωσε, πως δεν προγραμματίζει να ενταχθεί στην Τελωνειακή Ένωση και είναι έτοιμο να συνεργαστεί με την ΤΕ στο σχήμα «3+1». Την ένταξη στην ΕΕ το Κίεβο χαρακτηρίζει ως την κύρια προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής.