Μία στήλη καπνού και τέφρας  ανυψώθηκε σε ύψος 7 χιλιομέτρων. Είναι αισθητές οι υπόγειες δονήσεις. Πίδακες πυρακτωμένης λάβας ξεπηδούν  από ένα νέο κρατήρα, που εμφανίστηκε στην νότιο-ανατολική πλαγιά του βουνού.

Η Υπηρεσία Διάσωσης αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία απειλή για τον πληθυσμό, και ότι  το διεθνές αεροδρόμιο της Κατάνια λειτουργεί κανονικά.

Η Αίτνα έχει περίπου 400 πλευρικούς κρατήρες. Με τη συχνότητα μία φορά κάθε τρεις μήνες, ένας από τους εκρήγνυται. Το σημερινό «ξύπνημα» της Αίτνας είναι  ήδη το τέταρτο από την αρχή του έτους.