0Η πτήση, που ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις αρχές Φεβρουαρίου, χρειάστηκε να αναβληθεί για τη διεξαγωγή πρόσθετων ελέγχων του εξοπλισμού και των ηλεκτρονικών προγραμμάτων του σκάφους. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος των πτήσεων θα καταστεί ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη των διαστημικών πτήσεων, που πραγματοποιούνται από ιδιωτικές εταιρείες.