Σύμφωνα με την δημοσιευμένη έκθεση της OECD, μέχρι το 2050 η θνησιμότητα από τις αναπνευστικές νόσους που προκαλούνται από την ρύπανση της ατμόσφαιρας, θα διπλασιαστεί, φτάνοντας μέχρι 3,6 εκατ. άτομα ετησίως. Η ατμοσφαιρική ρύπανση στα πλαίσια των πόλεων, είναι αυτή, την οποία οι εμπειρογνώμονες την τοποθετούν στην πρώτη θέση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Η πιο λυπηρή προοπτική σε αυτό το θέμα παρουσιάζεται για την Κίνα και την Ινδία.