Οι συντάκτες της κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα εισοδήματα των σημερινών αποφοίτων σχολών ΑΕΙ και μέσης εκπαίδευσης, για πρώτη φορά μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα είναι χαμηλότερα από ό,τι των γονέων τους, ακόμη και των γιαγιάδων και παππούδων τους.

Κατά τον τρόπο αυτό η Μεγάλη Βρετανία μία από τις πρώτες χώρες της Δύσης θα μπει στην εποχή, όπου οι νέες γενεές θα εισπράττουν χαμηλότερους μισθούς, θα έχουν χειρότερες στεγαστικές συνθήκες και φθηνότερα αυτοκίνητα.Οι ειδικοί συνδέουν την εισβολή των «νέων εποχών» με την παγκόσμια οικονομική κρίση, που άρχισε το 2008.