0Αυτό μετέδωσαν δυτικά ΜΜΕ επικαλούμενα αραβικές διπλωματικές πηγές. Το φορτίο θα μεταφερθεί μέσω της Ιορδανίας, ωστόσο τί ακριβώς απεστάλη στους αντιπολιτευόμενους τον Άσαντ δεν είναι γνωστό. Ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός αποτελείται κυρίως από στρατιωτικούς που προσχώρησαν στους αντιπάλους του καθεστώτος του Μπασάρ Άσαντ.