Όπως σημείωσε η επιτάχυνση της διαδικασίας γήρανσης του πληθυσμού, ως αποτέλεσμα της πολιτικής «μία οικογένεια – ένα παιδί» σταδιακά ακυρώνει τα δημογραφικά πλεονεκτήματα της Κίνας. Το 2011 για πρώτη φορά καταγράφηκε μείωση του μεριδίου του ικανού προς εργασία πληθυσμού σε σχέση προς το σύνολό του.

Πέραν αυτού οι ρυθμοί κατανάλωσης των φυσικών πόρων της χώρας, παρά το περιορισμένο μέγεθός τους, έχουν καταστεί «εφιαλτικά υψηλοί». Το γεγονός αυτό καθιστά «εξαιρετικά δαπανηρά» τα μέτρα της κυβέρνησης για τη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης.