Στην Πράγα πήραν μέρος 2 χιλ. άτομα, στον Μπρνο 4 χιλ. και στο Γκράτσε Κράλοβο 1 χιλ.

Οι διαδηλωτές δηλώνουν, πως εάν η κυβέρνηση δεν παραιτηθεί, η διαμαρτυρία θα κλιμακωθούν σε εθνικό επίπεδο. Ο λόγος της δυσαρέσκειας των πολιτών αποτελούν οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και η διαφθορά.