0«Δεν θα κατορθώσουμε εντελώς να αποφύγουμε τις αγορές εισαγόμενων μικροανταλλακτικών για το Διάστημα, αυτά τα αγοράζουν όλες οι ανεπτυγμένες χώρες, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ. Όμως στο μέλλον, προς το 2020, υπολογίζουμε ότι το βασικό μερίδιο ανταλλακτικών μικροηλεκτρονικής θα κατασκευάζονται στη Ρωσία, τουλάχιστον για τις ανάγκες της διαστημικής βιομηχανίας», σημείωσε ο επικεφαλής της ΡΔΣ.