Σύμφωνα με αυτόν, στο ψήφισμα περιέχονται σημεία με τις συνήθεις κατηγορίες κατά της Ρωσίας, συγκεκριμένα, μιλούν για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις παραβιάσεις στις εκλογές. Ωστόσο, όπως τόνισε ο διπλωμάτης, το εν λόγω ψήφισμα είναι «λιγότερο θορυβώδες» από τα προηγούμενα, διότι «οι λογικά σκεπτόμενοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτήν την φορά πήραν την πρωτοβουλία».

Στο έγγραφο τονίζεται η ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας με την Ρωσία και η εποικοδομητική επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων.