Ο Λάζαρο Κάμπος, γενικός διευθυντής της SWIFT δήλωσε: «Η διακοπή της σύνδεσης σε τράπεζες είναι ακραία και χωρίς προηγούμενο κίνηση για την SWIFT. Είναι απευθείας αποτέλεσμα των διεθνών και πολυμερών ενεργειών για την ενίσχυση των οικονομικών κυρώσεων ως προς το Ιράν».

Η εταιρεία θα σταματήσει την παροχή υπηρεσιών στις οικονομικές υπηρεσίες του Ιράν από τις 17 Μαρτίου. Η SWIFT (Κοινότητα παγκόσμιων διατραπεζικών οικονομικών τηλεπικοινωνιών) – είναι διεθνές διατραπεζικό σύστημα μεταφορά πληροφοριών και πραγματοποίησης πληρωμών. Η SWIFT λειτουργεί σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία, αποτελεί εταιρική κοινότητα, η οποία έχει περισσότερες από 10 χιλιάδες τράπεζες παγκοσμίως ως μέλη της.