Η παραμονή του πλοίου στο λιμάνι θα διαρκέσει λίγες ημέρες και συνδέεται με την ανάγκη ανάπαυσης του πληρώματος. Στο πλοίο υπηρετούν 1300 ναύτες και 250 αξιωματικοί. Το Blue Ridge ναυπηγήθηκε και άρχισε να πλέει περισσότερο από 40 χρόνια πριν, αλλά παραμένει ένα από τα πλέον εξοπλισμένα πλοία της κατηγορίας του στον κόσμο.

Διαθέτει πανίσχυρο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, παρατήρησης και κατασκοπείας. Την ίδια στιγμή πλοία αυτού του τύπου έχουν αδύναμο αμυντικό εξοπλισμό και εκτελούν καθαρά διοικητικές λειτουργίες.