Οι όροι του διαγωνισμού του αντίστοιχου αυτόματου συστήματος έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ροσκόσμος. Στόχος των κατασκευαστών είναι εξασφάλιση της υποστήριξης 30 «προστατευόμενων» διαστημικών σκαφών και της προειδοποίησης για τον κίνδυνο 30 ώρες πριν. Επιπλέον, το σύστημα θα προβλέπει την ώρα της καθόδου από την τροχιά των διαστημικών σκαφών και την περιοχή που θα πέσουν, ένα μήνα πριν.

Τώρα το Ροσκόσμος δημιουργεί στην βάση του Κέντρου Ελέγχου των Πτήσεων, τμήμα ελέγχου των διαστημικών σκουπιδιών και της ασφάλειας των διαστημοπλοίων.