0Ο Πατριάρχης Κύριλλος διηγήθηκε ότι η ιδέα του βιβλίου είχε γεννηθεί στο μυαλό του από παλιά. Στο βιβλίο του προκαθήμενου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας δημοσιεύονται κηρύγματα των τελευταίων 10 ετών, που ακούστηκαν τις ημέρες της Σαρακοστής. Βασικά θέματά τους είναι η αποχή, η μετάνοια, η προσευχή και η φιλανθρωπία.