0Μάλιστα παρατήρησε ορισμένη πτώση της δυναμικής των φορτίων τους τελευταίους μήνες. Κατά τα λεγόμενά του το Δεκέμβριο του 2011 εξήχθησαν 2,9 εκατ. τόνοι σιτηρών, τον Ιανουάριο του 2012 – 1,4 εκατ. τόνοι και το Φεβρουάριο του 2012 – 1,2 εκατ. τόνοι. Ο επικεφαλής της ΡΕΣ σχολιάζοντας τις προγνώσεις των εξαγωγών για το 2012 – 13 δεν απέκλεισε πιθανή πτώση των παγκόσμιων τιμών για το σιτάρι. Την ίδια στιγμή σημείωσε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες.